Virtuele introductietraining voor uw organisatie

 

In 2020 heeft de VPTZ Academie een volwaardige virtuele introductietraining voor vrijwilligers ontwikkeld. Deze training bestaat uit zes live online sessies.
Een virtuele introductietraining voor 6 tot 9 deelnemers kunt u aanvragen via het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Heeft u zelf geen 6 aspirant-vrijwilligers en wilt u toch graag een virtuele introductietraining organiseren? Neem dan via training@vptz.nl contact op met het academiesecretariaat om de mogelijkheden van een training voor verschillende organisaties te bespreken.

Virtuele introductietraining
Training:               6 live online sessies
Trainer:                 VPTZ-trainer
Voor wie:              6 tot 9 aspirant-vrijwilligers
Waar:                    live online via Zoom

Direct naar aanvraagformulier

Wilt u een indruk krijgen van deze virtuele training en de reacties van de deelnemers?

Virtuele Introductietraining VPTZ Academie - een impressie

 

Bij de uitnodiging ontvangen alle deelnemers ook een inlogcode voor het zelfstudiegedeelte dat bij de virtuele introductietraining hoort. De zelfstudie wordt op aangeven van de trainer voor aanvang en/of na afloop van de live online sessies gedaan.

Tijdens de trainingssessies die onder kantooruren vallen is in geval van problemen met de Zoom-verbinding VPTZ Nederland altijd bereikbaar om te helpen. Over trainingssessies buiten kantooruren worden tijdens het kennismakingsmoment andere afspraken gemaakt.

Het geniet sterk de voorkeur dat de coördinator bij de gehele training aanwezig is, hetzij als deelnemer, hetzij als toehoorder. Mocht dit een te grote tijdsinvestering zijn, dan wordt met de trainer besproken hoe de coördinator zo nauw mogelijk betrokken blijft.

De groepsgrootte voor deze training is minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers. Wilt u meer dan 9 of minder dan 6 vrijwilligers laten deelnemen, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen de VPTZ Academie via mail: training@vptz.nl of telefonisch: 033 – 760 10 70.


Spelregels bij aanvragen:

  • Voor deze training geldt een vaste prijs van € 1.385,-. Omgerekend betekent dit, uitgaande van een gemiddelde groepsgrootte van 8 deelnemers, een eigen bijdrage van € 173,13 per deelnemer. Indien de groepsgrootte (op enig) moment kleiner wordt dan 6 deelnemers dan blijft de vaste prijs van             € 1.385,- gelden, ook al is er sprake van overmacht.
  • De annuleringskosten per deelnemer zoals vermeld in artikel 9 van de Algemene voorwaarden VPTZ-trainingen 2022 zijn niet van toepassing. Wel gelden de annuleringsvoorwaarden voor de training als geheel. Voor annuleringskosten en -voorwaarden verwijzen we u naar de Tarieven 2022 en punt 9 van de Algemene voorwaarden VPTZ-trainingen 2022. De links naar deze informatie vindt u onderaan de pagina.

 

Aanvraagformulier: Virtuele introductietraining voor uw organisatie